ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไชต์สถานีตำรวจจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 


พ.ต.อ.จุลจรัล ลิ้มถาวร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจอมทอง

ประวัติความเป็นมา
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7
Button9
Button10
Button11

 

สำนักงานคุ้มครองพยาน

ข้อมูลคนหายพลัดหลง

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

 

   


ประมวลภาพงานวันปิยะมหาราช ณ.ลานหน้าที่ว่าการ
อ.จอมทอง 23/10/53การเปิดป้ายโครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด“
สถานีตำรวจจำลองโรงเรียนจอมทอง”19พ.ย.53
ชมรมจักรยานฯจอมทองร่วมกับสภ.จอมทองจัดกิจกรรมปั่น
จักรยานสานความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโฮ้ง-เวียงหนองล่อง-
จอมทอง- -ดอยหล่อ--ลำพูน เมื่อ 10 ตุลาคม 2553
ชมรมจักรยานฯจอมทองร่วมกับสภ.จอมทองจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานสานความสัมพันธ์ระหว่างจอมทอง -
-เวียงหนองล่อง-ดอยหล่อ เมือ 5ก.ย. 2553
   
โครงการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ รณรงคออกำลังเพื่อสุขภาพ
โดยใช้จักรยาน ลดการใช้พลังาน ลดมลพิษลดภาวะโลกร้อน
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2553ที่ผ่านมา

ชมรมจักรยานฯจอมทองร่วมกับสภ.จอมทองจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานสานความสัมพันธ์ระหว่างจอมทอง -
-เวียงหนองล่อง-ดอยหล่อ 3 ก.ค.2553
การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยอุบัติภัยและ
ภัยธรรมชาติ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ประจำปี2553
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2553
กาพขบวนการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโลก" 26 มิ.ย.2553
 
 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นสถานีตำรวจสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ดูกิจกรรมของ สสส. ทั้งหมด

การปฎิบัติตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ

ดูความรู้ ข้อกฎหมาย บทความ ทั้งหมด

 

ด้านการบริหารและบริการทั่วไปทั้งหมด

ดูงานบริหารและบริการทั่วไปทั้งหมด

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ดูงานเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมด

ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

ดูงานการอำนวยความยุติธรรมทั้งหมด


ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร

ดูงานจราจรทั้งหมด

 
 

ดูกระทู้ทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrigth 2010 By Chomtong Police Station. All rigths reserved
สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
สถานีตำรวจภูธร จอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0
53-341193